Unit Koleksi Khazanah Negeri Perak

Latar belakang

Koleksi Khazanah Negeri Perak (KPK) merupakan salah satu unit di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak (PPANPk), Ipoh yang memberi perkhidmatan kepada pengguna perpustakaan mengikut waktu perkhidmatan perpustakaan negeri. Perkhidmatan ini menyediakan perkhidmatan rujukan dan perujukan untuk segala maklumat yang terkandung di perpustakaan atau luar perpustakaan. Petugas akan cuba memenuhi segala soalan yang dirujuk. Pinjaman Antara Perpustakaan (iaitu mendapatkan bahan bacaan di perpustakaan lain) boleh diuruskan oleh perkhidmatan ini.

KPK menyediakan semua bahan dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan negeri Perak, ditulis oleh anak negeri Perak atau diterbitkan di negeri Perak. Ini termasuk keratin akhbar, monograf, laporan tahunan, peta dan lain-lain. Ia nya berfungsi sebagai satu unit yang mengumpul semua koleksi yang berkaitan dengan negeri Perak samada latarbelakang penulis, terbitan, isi kandungan buku dan sebagainya.

Terdapat lebih dari 1000 koleksi yang berkaitan negeri Perak di Unit ini termasuk lain-lain terbitan seperti jurnal, laporan, majalah, buku, cenderamata, koleksi gambar dan lain-lain. Kesemua bahan-bahan di unit ini adalah close access dimana ianya tidak boleh dipinjam sebagai bahan rujukan.

Laman ini diadakan sebagai penambahbaikan kepada koleksi sedia ada dimana ianya menyediakan maklumat berkaitan Negeri Perak dalam bentuk digital dan boleh dimuat turun. Kandungan maklumat di laman ini kebanyakannya adalah diambil dari sumber-sumber yang diperolehi daripada internet dan buku-buku dan dikumpulkan dalam satu koleksi untuk kemudahan pengguna perpustakaan.

Pada sepanjang tahun, KPK telah dipertanggungjawab untuk melaksanakan sekurang-kurang 6 aktiviti galakguna perpustakaan yang meliputi pameran, pengkisahan sejarah, bengkel, bicara tokoh, forum dan sebagainya. Bahagian ini bertanggungjawab dalam memperkayakan bahan-bahan yang berkaitan dengan Negeri Perak seperti hasil-hasil karya anak Negeri Perak, karya yang diterbitkan di Negeri Perak dan sebarang karya atau wacana berkaitan dengan Negeri Perak.

Usaha-usaha sedang giat dijalankan bagi memenuhi objektif di atas seperti menanbahkan koleksi artikel yang berkaitan dengan Negeri Perak, mengesan monograf-monograf berkaitan dengan Negeri Perak dan juga mendapatkan sumbangan-sumbangan untuk menambahkan lagi koleksi bahan.

Salah satu perancangan untuk memelihara koleksi bahan ialah dengan mengadakan pendigitalan bahan-bahan yang pada pertimbangan amat bernilai dari segi pensejarahan dan tidak diterbitkan lagi. Dengan kewujudan laman web KPK, diharap dapat menyebar dan menyuburkan lagi bahan-bahan yang berkaitan dengan Negeri Perak.

Visi

Memberi perkhidmatan bahan-bahan koleksi di KPK dalam bentuk digital dan monograf sejajar dengan usaha kerajaan Negeri yang berusaha kea rah menjadikan Perak celik IT.

Misi

Menyediakan segala koleksi yang berkaitan dengan khazanah Negeri Perak untuk memenuhi keperluan pengguna yang memerlukan sumber maklumat berkaitan Negeri Perak samada dari latarbelakang, personaliti, hasil terbitan, asal usul dan lain-lain perkara yang berkaitan. Adalah menjadi harapan KPK dapat memberikan sumbangan kea rah penyediaan bahan-bahan berkaitan Negeri Perak yang lengkap kepada pengunjung perpustakaan.

Fungsi unit :

  • Menyediakan bahan koleksi kepada pengguna
  • Memulihara bahan koleksi
  • Membuat keratin akhbar berkenaan Negeri Perak
  • Menerima dan merekod bahan baru