SEBUT HARGA NAIK TARAF RANGKAIAN NETWORK DI BANGUNAN PENTADBIRAN DAN PERPUSTAKAN AWAM NEGERI DI PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK

Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 210101 atau    210102 (bekalan dan perkhidmatan bagi Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi) serta berpengalaman dalamkerja - kerja berkaitan seperti berikut :-

Bil

No. Sebut Harga

Butir-butir Kenyataan Tawaran Sebut Harga

Kelayakan/Syarat Penyebut Harga

Harga Borang Sebut Harga

 

 

1

 

 

01/2023(ICT)

Sebut Harga Naik Taraf Rangkaian Network Di Bangunan Pentadbiran Dan Perpustakan Awam Negeri Di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak

 

210101 atau;

210102

 

 

 

RM50.00

  1. Dokumen tawaran ini hanya akan dikeluarkan kepada penyebut harga/wakil yang sahsahaja. Penyebut harga hendaklah membawa surat pendaftaran asal, serta salinan surat pendaftaran untuk rujukan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak. Dokumen tawaran boleh diperoleh melalui laman sesawang https:ppanpk.gov.my mulai 15 Jun 2023 hingga 28 Jun 2023.
  2. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri dan bertanda dengan Kod Sebutharga 01/2023 (ICT) pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti sebutharga di alamat seperti berikut :

Unit Pentadbiran

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak No. 17, Jalan Raja DiHilir
30350 Ipoh
Perak Darul Ridzuan
Tarikh tutup : 28 Jun 2023 (Rabu), jam 12.00 tengah hari

Sila klik pada pautan untuk keterangan lanjut sebutharganetwork2023