Perutusan Pengerusi - YB Jamilah bt Zakaria

اَلسَلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اَللهِ وَبَرَكاتُهُ‎ dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan kerana memberi kepercayaan penuh kepada saya untuk memikul tanggungjawab dan amanah selaku Pengerusi Lembaga Pengarah, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak.

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak kerana sentiasa berusaha mengemaskini laman web jabatan dan mempertingkatkan akses pengunjung dari semasa ke semasa. Saya berharap laman web ini mampu memainkan peranannya sebagai platform dan pintu masuk utama bagi menyebar luas segala maklumat berkaitan perkhidmatan perpustakaan serta kemudahan yang ditawarkan.

Perpustakaan kini berdepan dengan cabaran yang lebih besar melalui perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat khususnya perkembangan masa kini yang dilanda arus Revolusi Maklumlat 4.0. Namun saya berpendapat bahawa perpustakaan perlu menggunakan segala kemudahan, teknologi dan komunikasi yang ada bagi terus memacu ke arah hala tuju utama iaitu menanam budaya membaca, mencintai ilmu pengetahuan serta membentuk sebuah peradaban masyarakat yang berbudaya ilmu.

Harapan saya, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak akan terus cemerlang dan mempertingkatkan lagi prestasi, program serta aktiviti bagi mempastikan visi, misi, matlamat dan objektif tercapai sebagaimana yang diharapkan. Sekian, terima kasih.

YB Jamilah bt Zakaria Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak