Data Terbuka

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0
Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Katalog Data Terbuka Perbadanan Perpustakaan Negeri Perak - http://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/data-asas-negeri-perak-darul-ridzuan-1010