Enakmen Penubuhan

ENAKMEN PENUBUHAN

ENAKMEN PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK, 1977
Bil. 4 Tahun 1977

BETA PERKENANKAN,

(RAJA IDRIS ISKANDAR SHAH)
Sultan Perak

27hb. Februari 1978

Suatu Enakmen bagi membuat peruntukan berkenaan dengan penubuhan suatu Perbadanan yang dinamakan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Perak seperti berikut :

Bahagian I :
PERMULAAN pdf
Bahagian II :
PERBADANAN pdf
Bahagian III :
TUGAS-TUGAS DAN KUASA-KUASA PERBADANAN pdf
Bahagian IV :
PEGAWAI-PEGAWAI, PEJAWAT-PEJAWAT DLL PERBADANAN pdf
Bahagian V :
KUMPULAN WANG DAN HASIL PERBADANAN pdf
Bahagian VI :
PELBAGAI PERKARA pdf
Bahagian VII :
PENGGULUNGAN PERBADANAN pdf