American Shelf

American Shelf adalah satu sudut yang diwujudkan di dalam Perpustakaan Komuniti UTC Perak yang menempatkan koleksi maklumat khas tentang Amerika Syarikat. Koleksi ini telah dibekalkan kepada perpustakaan awam di beberapa buah negeri di Malaysia. Sudut ini bertujuan menyediakan maklumat kepada masyarakat awam tentang peluang pendidikan dan perniagaan Amerika, sejarah dan budaya A.S., petua perjalanan, dan tajuk-tajuk lain bagi tujuan menggalakkan persefahaman serta mengukuhkan lagi hubungan antara Amerika Syarikat dan Malaysia. Pelbagai bahan pembelajaran, pendidikan, permainan, ICT dan pembacaan disediakan bagi memenuhi keperluan tambahan para pengunjung perpustakaan. Program American Shelf ini adalah satu usaha sama dalam memupuk hubungan 2 hala kedua-dua Negara dalam sektor pendidikan dan budaya Masyarakat.

Hari ini terdapat enam Sudut Lincoln di perpustakaan awam di Kuala Lumpur, Melaka, Sarawak, Kedah, Kelantan dan Pulau Pinang. Perak adalah negeri yang ketujuh untuk program jalinan kerjasama ini.

Bahagian Hal Ehwal Awam dengan kerjasama Suruhanjaya Malaysia-Amerika bagi Pertukaran Pendidikan (MACEE) menguruskan program-program pendidikan dan budaya dalam sokongan bagi memenuhi matlamat dasar luar Amerika dan persefahaman bersama antara Amerika Syarikat dan negara-negara asing. Untuk maklumat lanjut mengenai program-program lain, yang berkaitan adalah seperti berikut:-

- Pertukaran akademik
- Jangka Pendek Exchange Profesional
- Penceramah
- Kajian Amerika
- Program Perpustakaan
- Program Bahasa Inggeris
- Pendidikan Motivasi

Di samping itu juga, American Shelf ini menyediakan peralatan permainan, 'gadget' terkini dan pelbagai yang lebih kepada pendidikan.

Waktu Perkhidmatan Perpustakaan Komuniti UTC, Perak

Isnin – Ahad :
08.00 pagi hingga 05.00 petang

Jumaat :
08.00 pagi hingga 12.15 tengah hari
12.15 tengah hari – 02.45 petang (REHAT)
02.45 petang -05.00 petang

Cuti Umum :
TUTUP