Rekod Kehadiran

Here is a subtitle for this table

Could not get data:
ID Name Perkhidmatan Tarikh Masuk Keluar Masuk Keluar