LAPORAN KEHADIRAN STAF
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK
ID :
Nama :
Perkhidmatan :
Tarikh Masuk Keluar Keluar (Sementara) Masuk (Sementara) Jumlah Jam Lewat
01-Jan-1970 Thursday 00:00:00 00:00:00 07:30:00 00:00:00 00:00:00
02-Jan-1970 Friday 00:00:00
03-Jan-1970 Saturday 00:00:00
04-Jan-1970 Sunday 00:00:00
05-Jan-1970 Monday 00:00:00
06-Jan-1970 Tuesday 00:00:00
07-Jan-1970 Wednesday 00:00:00
08-Jan-1970 Thursday 00:00:00
09-Jan-1970 Friday 00:00:00
10-Jan-1970 Saturday 00:00:00
11-Jan-1970 Sunday 00:00:00
12-Jan-1970 Monday 00:00:00
13-Jan-1970 Tuesday 00:00:00
14-Jan-1970 Wednesday 00:00:00
15-Jan-1970 Thursday 00:00:00
16-Jan-1970 Friday 00:00:00
17-Jan-1970 Saturday 00:00:00
18-Jan-1970 Sunday 00:00:00
19-Jan-1970 Monday 00:00:00
20-Jan-1970 Tuesday 00:00:00
21-Jan-1970 Wednesday 00:00:00
22-Jan-1970 Thursday 00:00:00
23-Jan-1970 Friday 00:00:00
24-Jan-1970 Saturday 00:00:00
25-Jan-1970 Sunday 00:00:00
26-Jan-1970 Monday 00:00:00
27-Jan-1970 Tuesday 00:00:00
28-Jan-1970 Wednesday 00:00:00
29-Jan-1970 Thursday 00:00:00
30-Jan-1970 Friday 00:00:00
31-Jan-1970 Saturday 00:00:00
Report ini adalah cetakan komputer. Tandatangan tidak diperlukan